Home

Hartelijk welkom bij Vrije Baptistengemeente Texel
U bent van harte uitgenodigd voor onze diensten, iedere zondagochtend om 10.00 uur.

 Psalm 145,11-12

Zij zullen de heerlijkheid van Uw Koninkrijkcocksdorp
in herinnering roepen en van Uw macht spreken,
om de mensenkinderen Zijn machtige daden bekend te maken,
de glorierijke heerlijkheid van Zijn Koninkrijk.
Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen,
Uw heerschappij omvat alle generaties.

 

 

 

We zijn dankbaar dat de Here heeft voorzien in een nieuwe voorganger.
David en Rachel Lodder-Heijdeman uit Hendrik Ido Ambacht beginnen per 1 juni
in dienst van onze gemeente. Ze hebben twee kinderen, Jaël en Joas.
De intrede- en bevestigingsdienst is op zondag 11 juni om half 3 ’s middags.

 

 

 

Nieuwe foto’s beschikbaar
van de Vakantie-Kidsclub
(zie Foto’s)