Home

Hartelijk welkom bij Vrije Baptistengemeente Texel
U bent van harte uitgenodigd voor onze diensten, iedere zondagochtend om 10.00 uur.

 Psalm 145,11-12

Zij zullen de heerlijkheid van Uw Koninkrijkcocksdorp
in herinnering roepen en van Uw macht spreken,
om de mensenkinderen Zijn machtige daden bekend te maken,
de glorierijke heerlijkheid van Zijn Koninkrijk.
Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen,
Uw heerschappij omvat alle generaties.